היצמדו לימין – פרשת השבוע לך לך

יוצאים למסע הרוחני של עצמכם? היצמדו לימין! זה כלל רוחני עצום שמגן על הצועדים מכל שכבות החושך והבלבול שמתלוות לדרך!

 פרשת השבוע מתחילה עם הציווי של בורא עולם לאברהם אבינו: לך לך (בראשית יב, א), צמד המילים הללו לבדן פירושן המילולי הוא – לך לעצמך. זה דבר שלכאורה נשמע קצת מוזר, בדרך כלל אדם מצווה ללכת למקום אחר או לאדם אחר, אבל לצוות את האדם שילך לעצמו? אכן, אם המציאות של אדם לגמרי עוות, והוא נותק לגמרי ממהותו האמיתית, האם לא יהיה הכרחי בשבילו לחפש ולמצוא את עצמו ביחד עם כל מעלותיו ונקודותיו הטובות?

המסע של אברהם אל הארץ המובטחת מרמז על כל המסעות שלנו אל הקדושה והצמיחה הרוחנית. לא רק שאברהם לא נולד אל תוך מסורת ומורשת של קדושה, אלא בדיוק ההיפך מזה – הוא גדל באווירה מורעלת של עבודה זרה ושקר. וכדי להגיע ליעד שלו, הוא היה מוכרח לצאת למסע של גילוי עצמי הכרוך בהתנתקות מוחלטת מכל ההשפעות הרעות שסבבו אותו.

לכן ממשיך הפסוק: “לך לך מארצך, ממולדתך, ומבית אביך” (שם). לך לך מארצך – מכל הדעות והאמונות הכוזבות של החברה בה גדלת. ממולדתך – מהתאוות והמידות הרעות שנולדת איתן. ומבית אביך – מהייחוס המשפחתי והאמונות המוטעות שמוטבעות בך. רק על ידי עזיבת הכל מאחור והזדהות עם המהות האמיתית שלו – הנשמה הקדושה – יכול היה אברהם אבינו להגיע לארץ הקדושה.

גם זה יכול לעניין אתכם:

התיבה והנקודה הטובה – פרשת נח

להתחיל מחדש – פרשת בראשית

גלו את האוצרות שלכם – פרשת עקב

כאשר אנו יוצאים למסע הרוחני של עצמנו, ומנסים להתחבר לבורא עולם, אנו מסובבים בשכבות של חושך ובלבול. יתכן שאנחנו באמת מבקשים שינוי ומחפשים להפיק יותר מהחיים שלנו, אבל הקשיים הללו יכולים לעוור את עינינו. דבר זה מרומז במריבה בין אברהם ללוט. אחרי שאברהם שמע בקול הקב”ה ועזב מאחוריו את כל השקר שכבל אותו, מיד התורה אומרת: “וילך אתו לוט” (שם יב, ד). שמו של לוט מרמז על המילה “לטותא”, שפירושה בארמית קללה (זוהר לך לך ע”ח). ממש כמו שהנחש המפתה שיקר לחווה ונענש, כמו כן המטרה של לוט הייתה לסובב ולבלבל את אברהם ולמנוע ממנו להגיע לתכליתו הטובה והנצחית.

יכול להיות שאנחנו באמת מבקשים שינוי ומחפשים להפיק יותר מהחיים שלנו, אבל הקשיים יכולים לעוור את עינינו. אל תתבלבלו, עשו כמו אבא אברהם: היצמדו לימין!…

מה הייתה תגובתו של אברהם? “ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה” (שם יג, ח-ט). במילים אחרות: באיזו דרך שתבחר אתה, אלך אני בדרך ההפוכה… אברהם ידע שבכל דרך שלוט הולך, הוא צריך ללכת ההיפך ממנו.

אבל המדרש (בראשית רבה מ”א, ו) מגלה כאן רעיון עמוק עוד יותר. אברהם לא אמר “וְאַשְׂמֹאלָה”, כלומר אלך לצד שמאל, אלא “וְאַשְׂמְאִיָלה”, כלומר, בכל מקום שאהיה, אני “אשמאיל” את לוט, כלומר אהיה בצד ימין שלו. השמאל מסמל את השקר, והימין את האמת. על פי המדרש, אברהם חתר להיות תמיד בצד ימין – בצד האמת.

אם תתבוננו היטב על הנאמר תגלו שבבחירה ימינה יש רעיון עמוק, דרך נפלאה לחיים מאושרים…

לכל אחד מאיתנו יש את ה”לוט” שלו שנשרך אחריו לכל מקום. אלו יכולות להיות המוסכמות החברתיות או עניינים אישיים מהעבר שרוצים לעכב ולעצור אותנו, על ידי שמשכנעים אותנו שאיננו יכולים להשתנות. למרות זאת, אנחנו יכולים להמשיך קדימה בעוז, על ידי שנישאר מרוכזים באמת הפנימית שלנו בפשטות גמורה. כאשר נמשיך ונזכיר לעצמנו מה היא המטרה שלנו, אזי לא משנה אילו מחשבות צצות במוחנו, “לוט” לא יכול למנוע אותנו מלהגיע למקום האמיתי שלנו.

לפעמים לוט יכול להיראות כאילו הוא לצידנו, הוא יכול להתחפש ולתת לנו הרגשה שזו מצווה לשמוע לו. למשל, הוא יכול לשכנע אותנו לחקות את מעשיו או מידותיו הטובות של מישהו אחר. אבל גם זה לא מבטא את האני האמיתי שלנו! המדרש מזהיר אותנו שגם במקרה כזה לוט מהווה הפרעה והסחת הדעת מהאמת. אפילו שהוא בא כביכול מצד “ימין”, ונראה שהוא אומר דבר הנראה נכון אבל הוא באמת בצד השמאל.

יהי רצון שתמיד נחפש את ה”אני” האמיתי שלנו כדי שנוכל להתחבר עם עצם האמת, לא משנה איך זה נראה, ועל ידי זה נגיע בסופו של דבר הביתה.

(מבוסס על ליקוטי הלכות, הלכות גניבה ה)

כל שבוע אנחנו נהנים מעוד חידושים נפלאים על פרשת השבוע, כנסו לכאן ותיהנו גם אתם!