“הוא נראה כמו כולם, אני מקנא בו”

"הוא נראה כמו כולם, אני מקנא בו"

מי האדם הזה שרבי נחמן מקנא בו מאוד, עליו הוא אומר שמבחוץ הוא נראה כמו כולם אבל מבפנים שונה ומיוחד?

“אני מקנא מאוד באיש כשר (שקורין ערליכר יהודי)” אומר רבי נחמן, “כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וכרכשות ואיברים כשאר כל העולם, ואף על פי כן באמת הוא עניין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאוד, אשרי לו”.

מבחוץ כמו כולם, מבפנים מיוחד

רבי נחמן מקנא באיש כשר.

למה?

כי אדם ירא שמים, נאמן ומסור לעבודת השם.

הוא מקנא בו כי המראה שלו מטעה. הוא נראה כמו כולם, עם שתי ידיים ושתי רגליים. גם בפנים יש לו את אותם האיברים כמו לאדם רגיל: קיבה, מעיים, לב, ריאות, כבד… אבל באמת, הוא שונה לגמרי. הנשמה שלו, שמקבילה לאותם רמ”ח איברים”, שונה מאוד והרבה יותר טהורה מזו של האנשים שמסביבו.

זו הסיבה שרבי נחמן אומר “אשרי לו”.

בספרו הגדול – ליקוטי מוהר”ן, באחת התורות שגילה, רבי נחמן מתאר את הצדיק באותן מילים. חשוב מאוד לדעת את זה. רבי נחמן אומר שלפעמים מישהו מדמיין את צדק האמת, ובדמיונו הוא נראה שונה מאוד מאדם רגיל.

אולי גם זה יעניין אתכם:

זאת הדרך לזכות ברחמים ובחסדים של בורא עולם?

שמחה, זה כל מה שאנחנו מבקשים

תודה לך השם

אדם רגיל נראה לנו פשוט מבחינה פיזית, אבל צדיק האמת נדמה לו כטיפוס קורן אור. יש מעליו איזו הילה והפנים שלו קורנות אור שמש כמו משה רבינו. הוא צף באוויר במקום ללכת ואיבריו פועלים בצורה שונה מאלה של אדם רגיל. כמובן, כשהוא אוכל הוא לא אוכל רגיל אלא תורה או אוויר…

זו הסיבה שרבי נחמן אומר שכאשר מישהו זוכה לבוא לצדיק האמת הוא רואה שאין הבדל כלל. המילים ‘צדיק אמת’ אינן חקוקות עליו. הגוף הוא אותו גוף, שתי עיניים, שתי אוזניים, פה וגוף שאינו בהכרח כל כך יפה.

הגמרא אומרת שרבי יהושע בן חנניה היה הצדיק החכם ביותר בעולם, החכם מכל חכמי הגמרא, והגמרא אומרת שהוא היה ההיפך מלהיות יפה. יתכן שצדיק האמת אינו יפה מבחינה פיזית ואינו נראה שונה מאחרים, אבל הוא שונה לגמרי מכל אדם על פני האדמה.

למה? כי הוא צדיק האמת.

יותר מטעה הוא השולחן של צדיק האמת, שעליו הוא אוכל מרק בכף ושהוא חייב למלא את הכף כדי להכניס אותה לפיו, ושהוא לועס ובולע את האוכל כמו כולם. למה אין לו אש שיוצא ממנו ואוכלת את האוכל כמו במזבח? אפשר להתאכזב… האם זה צדיק האמת? הוא אמור להיות איש ניסים?!

רבי נחמן אומר שמי שרואה את צדיק האמת יתאכזב, כי הוא חושב שצדיק האמת אמור להיות כמו מלאך שאינו צריך אוכל בכלל. וזאת הטעות!

במהות יש הבדל עצום!

לכן רבי נחמן אומר שזו טעות גדולה. צדיק האמת דומה מבחינה פיזית לכל אדם אחר, ולא רק לצדיקים של זמננו.

פעם רבי נחמן אמר שיצחק אבינו היה כה טהור, שהיה יוצא מדי יום להתפלל במערת המכפלה והייתה לו קרבה להשם שלא הייתה דומה לה בזמנו. רבי נחמן אמר שכל אחד יכול ללמוד מזה. תלמיד אחד קם ושאל את רבינו, ‘איך אתם מצפים מאיתנו, בני אנוש פשוטים, להידמות ליצחק אבינו?’ ורבינו ענה בגערה, ‘אתה חושב שיצחק אבינו לא היה ישות גשמית? הוא היה גשמי כמוך באותה מידה. אילו היית רואה אותו לא היית מזהה אותו כיצחק אבינו. הוא היה בן אדם רגיל עם רמ”ח איברים כמו כל אדם אחר. ההבדל הוא שהוא עבד קשה והקריב מעצמו מבחינה רוחנית עד שטיהר את עצמו והפך ליצחק אבינו. וזה נכון לגבי כל צדיק. הוא נראה כמו כל בן אנוש רגיל, אבל הוא שונה מאוד מאוד. מבחוץ לא רואים את ההבדל, אבל בפנים, ברוחניות, יש הבדל עצום. בשמים הנשמה שלו זוהרת יותר מכל בני הדור’

רבי נחמן אומר שאותו עיקרון חל במקומות אחרים. יש עולם גשמי שנברא בידי בורא עולם. כדור הארץ כולל יסודות ומינרלים, עפר ומתכות. אם מסתכלים על כדור הארץ, רואים גוש אחד של חומר.

הוא שותה מרק כמו כולם וזה הכי מטעה...

הוא שותה מרק כמו כולם וזה הכי מטעה…

בכדור הארץ הזה יש חלק שנקרא ארץ ישראל, ארץ הקודש, והחלק הזה שונה לגמרי מכל השאר. הוא שונה בכך שהאוויר טהור מבחינה רוחנית, כך מי שנושם אותו אוויר מתמלא בחכמה, השמים שמעל ארץ ישראל שונים מאוד, עד שמי שמסתכל בשמים מתמלא ביראת השם. אבל הארץ נראית כמו כל ארץ אחרת. מי ששומע על ארץ ישראל וקורא עליה ועל האבות הקדושים ועל המלחמות של יהושע בן נון עבור ארץ ישראל, משער שכאשר יגיע לארץ ישראל הוא יראה עולם שונה. זה יהיה כמו לבקר בשמים והוא יראה משהו רוחני.

כשהוא מגיע, הוא מסתכל על האדמה ולא רואה שום הבדל. הוא הולך ברחוב וזה נראה כמו, להבדיל, חו”ל. הוא שואל את עצמו, ‘איפה ארץ ישראל? למה הול אינו לבן כשלג, למה הוא חום כמו במקום אחר? למה העלם שעל העצים לא עשויים מזהב נוצץ? האילנות עשויים מקליפה, עץ ועלים כמו בכל מקום אחר בעולם!!! איפה ארץ הקודש עם חומה שמונעת ממלאך המוות להיכנס? לא יתכן שמלאך המוות יהיה בארץ ישראל! הרי מי שמת שם אינו מת בידי מלאך המוות אלא בידי השכינה!’…

רבי נחמן אומר, שמי שנוסע לארץ ישראל יתאכזב אם הוא פתי, כי חייבים לדעת שכמו שאי אפשר לראות מבחינה פיזית את הקדושה של צדיק האמת, כך אי אפשר לראות את הקדושה הרוחנית של ארץ ישראל. הקדושה שם ואשרי מי שנמצא שם, כי כשהוא הולך, נושם, יושב, מדבר, לומד, אוכל או עושה כל דבר אחר, לעשות פעולה בארץ ישראל זה שונה מלעשות אותה במקום אחר. בכל רגע שהוא נמצא שם הוא באווירה אחרת, יש שמים אחרים מעליו. אין מה להשוות אותה לחוץ לארץ, על אף הדמיון הגשמי. היא נראית אותו דבר מבחינה פיזית, אבל היא שונה במהותה עד קצה השינוי.

רבי נחמן בא ואומר שהאיש הכשר הוא יקר מאוד. אשרי לו. ולא, הוא לא צדיק האמת אלא יהודי פשוט. לא רואים את ההבדל מבחינה פיזית, אבל ההבדל נרשם בשמים.

אבל יש משהו שמאוד מייחד אותו, אומר רבי נחמן, שיש לו רצון חזק והרבה כיסופים – “והעיקר הוא הרצון והכיסופין”. אדם צריך לרצות ולכסוף למלא את חובתו כיהודי, לשמור את מצוות השם. מי שיש לו כיסופים אינו רק עושה. האי הכשר רוצה לעשות, יהודי עם רצון חזק, כשהוא שומע על מצווה פניו מאירות. אבל לא רק כיסופים, אלא גם עשייה. הוא גם רוצה לעשות, לקיים את המעשים הטובים.

אבל רק מעצם העובדה שהוא מתמלא בכיסופים הוא נקרא איש כשר. אם הוא ישר ואינו יכול לקיים את המצוות בפועל, שידע שהרצון כל כך יקר בעיני השם שהוא כבר נחשב ליהודי כשר! ורצון חזק מביא לקיום בפועל. לא בכאילו, אלא ממש.

והוא שונה מאוד מהאנשים הרגילים שהולכים ברחוב, גם אם לא רואים את זה.

(המאמר מבוסס על דברי המחבר מתוך הספר שיח הנשמה – משיעוריו של הרב צבי אריה רוזנפלד ז”ל).

אתם מוזמנים ליהנות מחכמתו ומשנתו של רבי נחמן מברסלב ולהפוך אותה לחלק מכם כבר עכשיו, וכן ממאמרים מרתקים נוספים בקישור הזה.