דף הבית רוחניותסיפורים מהלב הגנרל – סיפור נפלא מימי השואה כפי שסופר על ידי גדליה פליר