הגואל האחרון – פרשת השבוע שמות

הגואל האחרון צריך להראות לנו נפלאות בתורה, שהם האין סוף והאין גבול האמיתיים, ש”יעיפו” לנו באמת את המוח לגבהים רוחניים והשגות אלוקיות, לא דמיון וירטואלי…

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

פרשיות התורה בשבועות הבאים עוסקות בשעבוד של ישראל במצרים, ובגאולה משעבוד זה. הגואל של ישראל הוא משה. חז”ל לימדו אותנו שכגאולה הראשונה כן הגאולה האחרונה, ממילא כמו שבגאולה הראשונה משה גאל אותנו כך בגאולה האחרונה לה אנו מחכים, משה הוא הגואל אותנו. משה – כלומר צדיק הדור.

אפשר לקבל מושג על מהותו של הגואל האחרון, אם נערוך השוואה בין הגלות הראשונה ותפקיד הגואל אז לבין הגלות שאנו נמצאים בה. בגלות מצרים עם ישראל היו שקועים במ”ט (49) שערי טומאה – משה העלה אותנו אז למ”ט שערי קדושה ונתן לנו את התורה. כיום, אנו שקועים בנ’ (50) שערי טומאה, לכן הגואל האחרון צריך להיות מסוגל להעלות אתנו לשער הנ’ של הקדושה, ולתת לנו הארה לתורה הנתונה בידינו ממקום גבוה שעד עתה לא התגלה.

אולי גם זה יעניין אתכם:

לא מוותרים על אף יהודי – פרשת ויחי

למה אנחנו מחכים? – פרשת ויחי

אתה בכלל לא רחוק – פרשת ויגש

אז היינו שקועים באמונות כזביות, בשימוש בכוחות כישוף ובעבודת אלילים וכוכבים וכדומה – בא משה עם מופתים קדושים שנועדו להראות שהכוח היחיד הוא לבורא עולם, וכמו שהודו החרטומים “אצבע אלוקים היא”. היום אנו שקועים בכפירה, באמונה עיוורת במדע נמדד, ובעיקר – עבדים אנו לעולם הדמיון הווירטואלי שמוכר לנו  “אין סוף”, “אין גבול”, עולם ש”מעיף” לנו את המוח בפעלולים ווירטואליים ושובה את ליבנו בדברים שאינם באמת קיימים – אנו צריכים גואל כזה שיכול להראות לנו נפלאות כאלה בתורה, שהם האין סוף והאין גבול האמיתיים, ש”יעיפו” לנו באמת את המוח לגבהים רוחניים והשגות אלוקיות, שישבו את ליבנו לדברים שישנם והם חיים וקיימים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים.

הדור של הגאולה האחרונה הוא דור שצריך רופא גדול, רופא שיכול לרפא את בת המלך מאלפי שנות גלות, לרפאות אותה משכחה נוראה ומשפלות לא ראויה. הרופא הזה הוא הצדיק שיכול להגיד בפה מלא ובביטחון גמור “ואני רופא אותה”.

סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני”. רבי נחמן מברסלב ורבי נתן תלמידו עושים את זה! תורותיו העמוקות של הרבי מרפאות מכל המחלות בגשמיות ורוחניות, והן שזורות בדיבורים המחיים את הנפש ומחזקים אותה…

לרפואה יש שני שלבים: שלב ראשון – הוא עצם הרפואה למחלה, והשלב השני – הוא חיזוק הנפש שנחלשה בזמן החולי ועכשיו צריך להשיבה ולאוששה בשבעה משיבי טעם, כמו שנאמר: “סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני”. רבי נחמן מברסלב ורבי נתן תלמידו עושים את זה! תורותיו העמוקות של רבינו הקדוש מרפאות מכל המחלות בגשמיות ורוחניות, והן שזורות בדיבורים המחיים את הנפש ומחזקים אותה, ובעיקר מצויים דיבורים כשרים אלו אצל התלמיד שעיקר עבודתו היא לדבר דיבורים כשרים המשיבים את הנפש של הנשמות הנפולות, החלשות והעייפות מחולי הגלות הממושכת, לחזקן ולעודדן להמשיך ולא להתייאש, כי קרובה רפואתן להגלות אם רק יחזיקו מעמד.

השעבוד בדור הזה הוא לדמיון הווירטואלי ממנו יגאל אותנו הגואל האחרון…

בתורות העמוקות של הרבי, שהן פעמים רבות כעין חזיון גבוה המתאר לנו הצדיק, ובסיפורי מעשיותיו שהן בפירוש חזיונות והשגות נוראות מעולמות שהיו עד כה נעלמים מעין כל חי, נמשכת לנו הרפואה הגדולה שרק היא יכולה להתגבר על הארס של האפיקורסות והשעבוד לדמיונות האין סופיים של הדור הזה. מי שירבה לעסוק בסיפורי המעשיות, מי שירבה לעסוק בליקוטי מוהר”ן, בפרט אם יזכה לעיין, יתרפא מכל תחלואי הזמן ויחזק את נפשו לעמוד במלחמה האחרונה של טרום הגאולה.

צריכים להתחיל בפשיטות לקרוא בספרים אלו ולחפש את העצות העמוקות שיש בהם, ותוך כדי הלימוד והחיפוש והתפילה על מה שרואים בהם נבקש למצוא גם חברים טובים, מורים טובים, שיתנו לנו “דחיפה” קדימה להבין יותר, להעמיק יותר, לקיים יותר. החיפוש בתורת הצדיק, ביחד עם הקשר עם חברים ומורים שגם הם עוסקים בתורת הצדיק באמת, הוא עיקר התיקון לכל הדור – להעלות את האמונה הנפולה, להוציא מהדמיונות המופלגים, לרפאות ולחזק את הנשמות הנפולות, ולהמשיך את ההארה העליונה של שער החמישים, שעל ידה מאירה כל התורה כולה ומתיישבות כל הקושיות והבלבולים, וזוכים לראות שהכל – אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב יפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד!

(מבוסס על דברי רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר”ן חלק ב, תורה ה “תקעו – אמונה”, וכן על דברי רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות, הלכות הפקר ונכסי הגר ד, ושיחות בעל פה).

כל שבוע אנחנו נהנים מעוד חידושים נפלאים על פרשת השבוע, כנסו לכאן ותיהנו גם אתם.