האנשים של הצדיק

אם ביקשתם להכיר את הצדיק, תוכלו לעשות זאת רק על ידי שתכירו את האנשים שלו, ולהם יש סימן היכר מובהק!…

על מנת להבין את תורתו של רבי נחמן מברסלב, אנו צריכים לדעת על איזה רקע היא באה.

לצורך זה, צריך ללמוד ככל האפשר את שאר חלקי התורה ובפרט את הבסיסיים והיסודיים, הלכה ומנהג, חומש ומדרש ואגדה, משנה וגמרא, ובהמשך גם יסודות מושגי הקבלה הפשוטים.

כמו כן, צריך לעשות סדר לימוד בספרים ובשיחות של רבי נחמן ותלמידיו הראשונים, כזה שיביא אותנו להקיף את דבריו מכל הצדדים, כי רק על ידי זה נבין באמת מה רצונו ומה כוונתו ומגמתו בדבריו.

גם זה יכול לעניין אתכם:

תמשיכו ללמוד, זה בסדר

גלגל ההצלה של רבי נחמן

העיקר להתמיד

להתקרב בלי להתנתק

הרקע שמאחורי הדיבורים

איך זוכים להיות יהודי?

המשימה: בייגל

גם אתם גיבורים

אני? בשמחה תמיד!

ברסלב – העידן החדש

רק האמת מנצחת

השקרים רבים, האמת אחת

אך יותר מהכל, אנחנו צריכים “לשמש” – כלומר, לשמוע את הסיפורים שסביב הוויי החיים הברסלבי, לקבל מושג על האופי של האישים המובילים בחסידות בעבר, סגנונם, הדברים שהיו חשובים להם, והדברים שלא היו חשובים, הדברים שהיו “קו אדום” ודברים שהיו גמישים בהם.

וגם, צריך להשקיע מאמצים להכיר את חסידי ברסלב היום, לחפש את אותם שעוסקים בעמקות ובמסירות בתורת רבינו, תוך שמירה על פשטות רבה והתרחקות גמורה מכל סממנים של גדלות ופרסום וממון – כל אלו מהווים נדבך יסודי לבניית ההבנה שלנו בדרכו של הצדיק.

גם את חסידי ברסלב של היום צריך לחפש ולהכיר על מנת להכיר את הצדיק, ויש להם סימן מובהק – הם שומרים על פשטות רבה ומתרחקים התרחקות גמורה מכל סממן של גדלות, פרסום וממון...

אכן, כי כך קיבלנו, שרק על ידי אנשי הצדיק אפשר לתפוס את גדולת הצדיק כמו שכותב רבי נחמן, ונביא את דבריו:

ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו. (איוב ל”ז):

“כי הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו, כי אין בו שום תפיסה, כי הוא למעלה משכלו. רק על ידי אנשיו המקורבין אליו יוכל להבין מעלת הצדיק. כי על ידי שרואין אנשיו, שהם אנשי מעשה יראים ושלמים, ובהם יש להם תפיסה והשגה, כי העולם אינם רחוקים עדיין מהם כל כך כמו מהצדיק בעצמו, על כן מי שרוצה האמת, אפשר לו לידע מעלת הצדיק על ידי אנשיו. וזהו כמו משל החותם, שהכתב החקוק עליו אי אפשר לקרותו, מחמת שהאותיות בהיפך. רק על ידי שמכין ומציירין החותם על שעווה, רואים האותיות והציורים החקוקים על החותם ומבינים כתב החותם.

למה כמו חותם? כי אי אפשר לקרוא את הכתב ההפוך, אבל אחרי שמטביעים אותו על הדף עם הדיו, או על שעווה, אז רואים את מה שכתוב בו בצורה ברורה…

“וזהו: “וביד כל אדם יחתום” – הצדיק נקרא כל אדם, כמו שכתוב (קהלת י”ב): “כי זה כל האדם”. וזה “לדעת כל אנשי מעשהו”, על ידי אנשי מעשה של הצדיק תוכל לידע אותו, כמשל החותם כנ”ל. וגם הצדיק הוא בחינת חותם, כמו שכתוב “וצאצאיו חתם באות ברית קודש”, ‘וצדיק הוא מאן דנטר ברית’: שרק על ידי אנשיו אפשר באמת להבינו”. (ליקוטי מוהר”ן ק”מ).

* * *

מחפשי האמת – מדור המיועד למתקרבים הרוצים להכיר את משנתו של רבי נחמן מברסלב, והכולל בתוכו מאמרי התעוררות להליכה בתמימות בדרכי היהדות, לימוד התורה בכלל ולימוד בספרי רבי נחמן ותלמידיו בפרט, עצות ודרכים נפלאות איך ללמוד אותם, ועל ידי כל זה זוכים להרגיש את גודל המתיקות והתענוג של ההתקרבות לתורה ולצדיקים וזוכים לתיקון הנפש ולהשלמת כל החסרונות.