ברומא תהיה יהודי – פרשת השבוע תרומה

החיים לוקחים אותנו לכל מיני מקומות. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו ברומא. אבל ברומא, ולא כמו שאומרים, תהיה יהודי!…

איפה בורא העולם נמצא?

בשאלה זו עוסקת האנושות משחר קיומה. תשובת חז”ל מעניינת מאוד: “בכרך גדול של רומי” (ירושלמי, תענית פא). תשובה זו נשמעת מוזרה, שהרי רומא היא העיר המזוהה ביותר עם כפירה ורשע. אכן, כשחז”ל אמרו זאת הם רמזו על מציאות הבורא באופן שאינו נתפס אצל בני אנוש כמונו.

ב”פרקי אבות” אנו למדים שהקב”ה ברא את העולם בעשרה מאמרות (אבות ה, א). אבל אם נספור מתחילת פרשת בראשית, נראה רק תשעה שלבים של הבריאה המתחילים במילה “ויאמר”.

רבי נחמן מברסלב מפנה אותנו אל הפסוק הראשון המופיע בתורה – “בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ” ומגלה לנו, שמכיוון שבין מילים אלו המתארות את הפעולה הראשונה של הקב”ה בבריאת העולם לא נמצאת המילה “ויאמר”, ואין לנו שום דבר המעיד שהוא אכן אמר משהו, על כן שלב זה נקרא “מאמר סתום”. המאמר הסתום הנסתר הוא כל כך קדוש ומרומם, עד שכל תשעת המאמרות הנגלים יונקים את כל חיותם ממנו. (ליקוטי מוהר”ן תנינא יב).

אולי גם זה יעניין אתכם:

הפלא הגדול בעולם – יתרו

תאמין בעצמך! – יתרו

האמונה מנצחת את הטבע – בשלח

על המאמר הסתום רמזו חז”ל במה שאמרו שהקב”ה נמצא ברומא. יש מקומות שנראים כה רחוקים ומנותקים מהבורא, עד שנראה שאין שם שום מציאות של אלוקות. מקומות אלו הם כה שוממים מאלוקות, עד שיש שם מקום לכפור לגמרי במציאות הבורא ח”ו. אבל האם באמת יתכן שאין שם את אלוקותו המחיה את הכל? זוהי סתירה שאנחנו לא יכולים לתפוס ולהכיל. רבי נחמן מסביר, שדווקא בגלל שמקומות אלו הם כל כך רחוקים מכבודו יתברך, לכן הם לא יכולים לקבל חיות בצורה גלויה, מהמאמרות הגלויים, ומוכרחים לקבל חיות מהמאמר הסתום, זה שאין לו גילוי בעולם.

וכאן יש לימוד חשוב לכולנו.

איפה בורא העולם נמצא? – זו שאלה שמעסיקה את האנושות משחר קיומה. תשובת חז”ל מפתיעה אותנו: “בכרך של רומי”. מה המסר שטמון כאן עבורנו?…

לכל מקום שאדם נופל, אם זה לספקות במציאות הבורא או לתאוות ואף חטאים – גם המקום הזה שנפל אליו מקבל חיותו מהשם מהמאמר הסתום. אפילו שנראה שהבורא לא נמצא שם, אם האדם מבקש וצועק “איה! איפה אתה השם? איך אוכל לחפש ולמצוא אותך גם כאן ולהתחבר אליך?” – בזה הוא מגלה שהבורא אכן נמצא כאן, למרות שכולם אומרים ההיפך. כי באמת, יש כאן אלוקות המחיה אותו גם במקומות אליהם הוא נפל, ועל ידי הצעקה “איה” הוא מגלה זאת ואפילו הופך את הנפילה שלו לתכלית העלייה, שהרי הוא מגלה שכבודו של הבורא נמצא גם במקומות שחשבנו שהוא לא נמצא בהם, ובזה מתגלה כבוד השם יותר ויותר.

נפילה היא תכלית העלייה, כי גם במקום הנמוך אנו מגלים את כבודו של בורא העולם!…

אם עם ישראל לא היו חוטאים בעגל הזהב, הם היו ראויים להיכנס לארץ ישראל תיכף ומיד. ארץ ישראל היא המקום המושלם והמוכן לגלות את האלוקות ואת ההשגחה. אבל במקום זאת, הם נפלו לעבודה זרה – להסתרה של האלוקות. אך יחד עם זאת הם קיבלו את המפתח לצאת – המשכן. הקב”ה ציווה לבנות את המשכן ממתכות יקרות, כמו הזהב שממנו נעשה העגל, ובזה הוא נתן לנו הזדמנות לקחת את החומרים מהם נעשתה העבודה הזרה ולגלות את השורש האמיתי שלהם, ולהשתמש בהם כדי לבנות מקום שיגלה את האלוקות.

החיים לוקחים אותנו לכל מיני מקומות. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו ברומא. אבל כל יהודי הוא משכן. לכל אחד מאתנו יש את היכולת ולא משנה היכן אנחנו וכמה נפלנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא רק לצעוק אל הקב”ה, ועל ידי זה אנחנו יכולים לגלות את כבודו של הבורא ולהפוך אפילו את המקומות הנמוכים ביותר למשכן להשראת השכינה וגילוי כבודו.

(מבוסס על פי דברי רבי נתן מברסלב, ליקוטי הלכות גביית חוב מיתומים ג, ז).

כל שבוע אנחנו נהנים מעוד חידושים נפלאים על פרשת השבוע, כנסו לכאן ותיהנו גם אתם!