בסוף הכל יהיה טוב

בסוף הכל יהיה טוב

אסור לנו לוותר על התקווה. בורא עולם מחכה בסבלנות לגילויי החרטה האמיתית שלנו כי בסוף יהיה טוב. חייב להיות!

“ופרעה הקשה את ליבו” (שמות ז, כב)

מאז שאדם הראשון אכל את הפרי האסור, הקב”ה פועל כדי לתקן את העולם הזה ולהביא אותו לשלמותו הנצחית. היעד הוא התקדמות לקראת שלמות אנושית. בסופו של דבר, הכל יתברר בדיוק כפי שהבורא תכנן ורצה. לכן גם מעשיו של האדם הרשע אינם משפיעים ולו במעט על עיצובו. התוכנית האלוקית היא מאוד עמוקה והקב”ה מסוגל לתמרן הכל בהתאם לתכנית הנצחית שלו.

ולמרות זאת, חל איסור מוחלט לעבור על כל חוק או מצווה מהתורה. לעתים קרובות אנחנו לא מצליחים להבין כמה חשובים וחזקים אנחנו באמת. בהפרת מצווה אחת מן התורה אנחנו גורמים נזק לכל העולמות העליונים ומביאים להרס רוחני רב. אלא אם כן אדם יתחרט באמת ובתמים על מעשיו בעבר, ישנה את דרכיו ויעשה חשבון נפש על מנת לטהר את עצמו מהלכלוך הרוחני שיצר.

אולי גם זה יעניין אתכם:

אם יש לכם את צרור המפתחות הזה אתם מסודרים בחיים

תחיו את הרגע

לחיות כאן ועכשיו

התוכנית של בורא עולם לעולם נותרה בעינה והוא יסיים אותה בדיוק כפי שהוא תכנן! אנחנו לא מסוגלים להבין איך זה אפשרי כי מצד אחד הקב”ה שולט, ומצד שני יש לנו את חופש הבחירה.

אנחנו כן מוצאים דוגמאות רבות לפעולות הפוגעות בתורה, ובכל זאת, מגשימות את רצון הבורא. התורה מספרת לנו על פרעה, כן זה שקראנו עליו בהגדה של פסח לא מזמן, שהוא הקשיח את ליבו נגד ההפגנה הברורה של ריבונות הבורא עם עשר המכות. אולם בכל פעם שהוא סירב להקשיב ולתת לעם ישראל לצאת ממצרים, זה הוביל לקידוש השם גדול יותר עם עוד מכה שניחתה עליו. באופן דומה, כוונת פרעה להשמיד את העם היהודי באמצעות שעבוד קשה גרמה, בעצם, שעם ישראל זכו למידת הביטול ולענווה מספיקה כדי לקבל את התורה.

התוכנית האלוקית היא מאוד עמוקה והקב”ה מסוגל לתמרן הכל בהתאם לתכנית הנצחית שלו.

הקב”ה גבוה ומורם מעל הכל, הוא מתמרן את העולם כדי להביא אותו לשלמותו הנצחית, לכן יש לנו את היכולת לתמיד לתקן את מעשינו ולעשות תשובה. גם אם מישהו חלילה היה עובר על כל התורה אלף פעמים, הקבה נשאר מעל הכל ולא יפגע בתוכנית הסופית שלו. לכן אסור לנו לוותר על התקווה. בורא עולם מחכה בסבלנות לגילויי החרטה האמיתית שלנו, לשיפור ותיקון המעשים שלנו, ואז הוא יוביל את העולם בצורה כזו שמעשי העבר המתוקנים שלנו יתקנו את העולם, שהרי ידוע שעבירות הופכות לזכויות ויש להן השפעה גדולה.

או כמו שאומר רבי נחמן – “יש עניין שהכל יתהפך לטובה”!

הרב רבי יצחק ברייטר הי”ד, כשהוא מתבסס על דברים אלה, כותב: (שבעת עמודי האמונה, עמוד א):

“יסוד היסודות ועיקר העיקרים, מה שזכינו לשאוב מימי הנחל הוא, לידע ולהיוודע כי כל מה שעובר על האדם בין ברוחניות בין בגשמיות, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל בגזירת היוצר הוא, כי אם האדם איננו ראוי ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ואל המצווה לעשות אותה, מבלבלים אותו מן השמים ממנה, כי מתגלגלת בתוך מחשבותיו מחשבה מבלבלת כזאת, אשר אינה מניחה אותו לעשות הדבר שבקדושה אף שרצה לעשותה, וכל זה אינו ח”ו לנקמה מהשם יתברך, כי אם ברחמיו יתברך, המרחם על כל מעשיו, יודע ועד דיין אמת, כי אי אפשר לקרבו אל הטוב כי אם בדרך זה, להודיעו איך הוא רחוק מטוב, ואיך הוא עומד במדרגה פחותה כזו.

מאז שאדם הראשון אכל את הפרי האסור הקב"ה פועל כדי לתקן את העולם

מאז שאדם הראשון אכל את הפרי האסור הקב”ה פועל כדי לתקן את העולם

“ואין עליו לעשות כי אם לצעוק אחר המעשה הרע להשם יתברך על זה, ולספר הכל לפניו יתברך, ולשפוך לבו בתחנונים ולפרש שיחתו לפניו ולבקש ולהתחנן על נפשו, שיזכהו השם יתברך להתקרב אל הדבר שבקדושה, וזהו נפלאות תמים דעים, ועל יסוד זה סובבים הולכים כל המאמרים וכל התורות של הליקוטי מוהר”ן, וכל מיני התחזקות, ובפרט התורה אזמרה לאלוקי בעודי (ליקוטי מוהר”ן ח”א סימן רפ”ב, מה) שצריכין לדון את עצמו ואת אחרים לכף זכות, כי זהו עיקר הלימוד זכות שכל הירידות שעברו עליו ועליהם, במזיד ובשוגג באונס וברצון הכל מן השמים כדי לקרבו בדרך זה.

“אבל הרחוקים מהצדיק האמת אינם מבינים זאת, וגם המקורב צריך זכות גדול שיזכור זאת תמיד, ועל הכל מה שעובר עליו יתחזק בתפילה להשם יתברך, שיתקרב על ידי הירידה ואל יתרחק על ידה ח”ו, וכן בליקוטי מוהר”ן תנינא סימן פ”ב, בהתורה “כי תצא”, מעניין כסדר ושלא כסדר בין ברוחני בין בגשמי, והבחינה מה כוחנו המובאת שם הכל כנ”ל, וזכות ההתגלות הזאת יעמוד לנו לילך בזה אמן”.

(מבוסס על דברי רבי נתן מברסלב, ליקוטי הלכות, הלכות סימני בהמה וחיה, ד)

לאמונה שלנו יש כוח אדיר! איך מגלים אותה וכיצד משתמשים בה? כנסו ותיהנו ממאמרים מרתקים נוספים בנושא אמונה עם השקפה וחכמה יהודית בקישור הזה !