דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית בבית, בשדה ובין אנשים