א בניסן – להתחיל מחדש בכוח הצדיק

א בניסן להתחיל מחדש בכוח הצדיק
היום קיבלנו הזדמנות נפלאה להתחדשות, ממש כמו בראש השנה, להתחיל מחדש בכוחו של הצדיק רבי נחמן מברסלב, שנולד ביום א בניסן.

היום ראש חודש ניסן. לפי התורה מונים את החודשים מחודש ניסן, החודש שבו יצאנו ממצרים. כפי שהתורה אומרת: (שמות יב ב).

היום, ראש חודש ניסן הוקם המשכן. עם ישראל נצטווה על  מלאכת המשכן לאחר שחטאו בעגל והתחייבו כליה, משה העתיר על עם ישראל והשם התפייס להם וציווה להם לבנות את המשכן.

למחרת יום הכיפורים הקב”ה הודיע למשה על מלאכת המשכן. מלאכת האיסוף וההכנות ארכו כמה חודשים, ובראש חודש ניסן בשנה השנית הוקם המשכן כמסופר בתורה: “ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן” ( שמות מ יז).

אולי גם זה יעניין אתכם:

ניסן – הזדמנות לעשות את זה טוב יותר

ניסן – מדברים על זה

ניסן – תלוו שמחה

ניסן – מתחילים ברגל ימין

כפי שהקב”ה ציווה את משה במשך שבעה ימים משה הכין את המשכן. ימים אלו נקראים שבעת ימי מילואים, וביום השמיני אהרן החל לכהן וחנך את בית המקדש בהקרבת הקרבנות של הקמת המשכן. בסיומן הוא נכנס יחד עם משה לאוהל מועד שם העתירו בתפילה, וכשיצאו ברכו את העם והעתירו לבורא עולם  שתשרה השכינה ויתכפר להם חטא  העגל: “וירא כבוד השם אל כל העם. ותצא אש מלפני ה’ ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם” ( ויקרא ט כג-כד).

כפי שהוסבר במאמר לפרשת תרומה, המשכן נבנה מנדבת הלב של כל יהודי, לפי הנקודה הטובה שבו, כפי שהצדיק מגלה אותה כך הצדיק בונה את המשכן. בכל דור ודור נבנה המשכן על ידי צדיק הדור המלקט את הנקודות הטובות שבכל אחד. כמה נפלא לגלות שרבי נחמן, הצדיק שגילה את סוד הקמת המשכן, נולד בעצמו היום בראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן.

כמה נפלא לגלות שרבי נחמן, הצדיק שגילה את סוד הקמת המשכן, נולד בעצמו היום בראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן

 בסיפור מגילת אסתר ראינו שהמן הפיל פור על חודשי השנה, וכאשר נפל הפור על חודש אדר הוא שמח מאוד מכיוון שמשה נפטר בחודש אדר ולכן חשב שהוא יצליח להשמיד את עם ישראל. אך חכמינו אומרים שהמן לא ידע שמשה גם נולד בחודש אדר וזכות הצדיק חיה וקיימת לעד.

המשכן נבנה מנדבת הלב של כל יהודהמשכן נבנה מנדבת הלב של כל יהודי, לפי הנקודה הטובה שבו…

חודש תשרי נחשב אף הוא לתחילת שנה. ראש השנה הוא כידוע בחודש תשרי ורבי נחמן נפטר בחודש תשרי ( ח”י תשרי תקע”א, 210 שנה).  ישנה תורה שבה מבורר הקשר לפי הקבלה בין חודש ניסן וחודש תשרי, שניהם נחשבים “תרין דרועין דמלכא”,  רבי נחמן נולד ביום א ניסן ונפטר בחודש תשרי, אולם שניהם ימי תשובה כפי שרבי נחמן כותב והם ימי תשובה: “וזה בחינת ‘בראשית’ ב’ ראשית היינו שני ראשית והם ראש השנה וניסן, שגם ניסן הוא ראש השנה והם ימי תשובה כי גם הוא ימי תשובה, כי בניסן עתידים ליגאל ואין הגאולה אלא על ידי תשובה כמו שכתוב ‘ובא לציון גואל ולשבי פשע וגו’” (ליקוטי מוהר”ן מט ו).

הנה לנו הזדמנות נפלאה להתחדשות, ממש כמו בראש השנה, להתחיל מחדש בכוח הצדיק שגילה את סוד הקמת המשכן והוא עצמו נולד ביום הקמת המשכן, והוא גם גילה לנו את סוד התשובה וההתחדשות – להתחדש תמיד ולשוב תמיד בתשובה, לחפש ולמצוא בעצמנו נקודות טובות ובזכות זה נזכה מחדש להקמת המשכן, לגאולה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

נכתב היום, א ניסן תשפ”א בציון רבינו הקדוש באומן.

מה קורה במעגל החיים שלנו לפי לוח השנה? אתם מוזמנים לגלות בקישור הזה. בואו לגלות עוד על חודש ניסן – חודש ההתחלות וההזדמנויות החדשות כאן!