אני יהודי!

איך העובדה שאנחנו יהודים עושה אותנו שמחים ומעיפה אותנו למקומות גבוהים שמעולם לא הכרנו?

פעם היה צדיק שנפל להרגשת עצבות. כמה שניסה, לא הצליח להביא את עצמו לידי שמחה. הוא חשב על נקודה טובה זו ועל הנקודה הטובה ההיא, אך שום דבר לא עשה עליו רושם. העצב רבץ בכבדות על ראשו. כדי לחלץ את עצמו מתפיסתו זו, הוא ניסה להיזכר בכל הטוב והחסד שעשה עמו הקב”ה. ולמרות זאת, לא חש כל שמחה. כל זמן שמצא איזו סיבה לשמוח, זעק קול מתוכו והזכיר לו איזה חסרון שיש בדבר שהביאו לידי עצבון רוח.

חשב הצדיק וחשב, עד שסוף סוף עלה משהו בדעתו: “הרי אני יהודי! הרי אני מברך כל יום “שלא עשני גוי!!”… עובדה זו לא הייתה מעשה ידיו, אין כאן שום מניע זר מצדו שיוכל להיות סיבה להעכרת מצב הרוח. זה מעשה ידיו של הקב”ה לבדו. “עם זה אני יכול באמת לשמוח” אמר לעצמו, “באמת לשמוח!”

רוח חדשה באה בקרבו. הוא התחיל להרגיש מאושר. התחיל לחלץ את עצמו מדיכאונו ומעצבונו כשהוא מתעלה עוד ועוד. כתוצאה משמחתו הרבה על היותו יהודי הוא עלה מעלה מעלה, התעלה והתרומם עוד ועוד כשהוא חולף דרך העולמות העליונים, עד שהגיע לרמת השמחה שהשיג אותה משה רבינו בעת שקיבל את התורה בהר סיני!

…לעוף גבוה? להרגיש בעננים? ליהנות משמחה שלא תלויה בשום דבר? זה אפשרי! פשוט תזכרו כל הזמן שאתם יהודים

אולם, בסופו של דבר, החלה שמחתו של הצדיק להיחלש. לאחר שחזר אל עצמו הביט מסביב וגילה שלמעשה לא השתנה בו דבר, הוא נמצא במקום ממנו יצא. אולי לא בדיוק בנקודת המוצא שלו, אך די קרוב אליה. הוא לא הבין זאת, הצדיק. הרי התעופף מרחק כה רב בעולמות העליונים, ואילו כאן, בעולמות התחתונים, הוא נשאר למעשה כמעט באותו מקום ממש! פרט לתזוזה קטנה ממקומו הראשון.

ואז החל להבין את חשיבותה של מציאת מעט טוב, אפילו רק טיפה, בתוך האדם עצמו. כשאדם מגלה את המעט הזה, מעט ההתקדמות שהוא מתקדם בעולם הגשמי הנחות הזה, הקב”ה מחשיב זאת כמו אלפי מיילים בעולמות העליונים.

הסבר לתופעה זו טמון בציורו של גלגל עם חישוקים, מעגל אשר מחוגים יוצאים ממרכזו ומגיעים להיקפו. ככל שמתקרבים למרכז, כך קרובים יותר הקווים זה לזה. ככל שמתרחקים מנקודת המרכז, מתרחקים הקווים יותר זה מזה. תנועת סנטימטר, למשל, קרוב למרכז הגלגל מקבילה לתנועה ארוכה פי כמה וכמה בהיקף המעגל. בדומה לכך, בהשוואה לעולמות העליונים, אין העולם הגשמי הזה יותר מנקודה במרכזו של מעגל גדול. מעט תנועה לקראת הטוב בעולם הזה מביאה לידי שינוי מצב של אלפי מיילים ואולי מיליונים בעולמות העליונים (סיפורי מעשיות, ט”ז).