דף הבית יהדותהשקפה וחכמה יהודית אנחנו אחראים למה שחסר בעולם