איך יוצאים מגלגל הקסמים

ההתקרבות לרבי נחמן היא לא עניין של מה בכך וזו לא סתם סגולה להיות באומן ולומר שהכל לטובה וזהו זה, אתה ברסלב… איך יוצאים מגלגל הקסמים הזה?

 

עד כמה חשוב ללמוד ספרי רבינו הקדוש, כולם יודעים. הרי בהם נמצאים פניו, שכלו חכמתו ונשמתו של רבינו נחמן זיע”א – רופא הנפשות הגדול! בפרט הספר העיקרי ליקוטי מוהר”ן בליווי הליקוטי הלכות – כמה מניעות יש על לימוד זה שבו תלוי הכל! אבל כשכבר מתגברים, א’מחיה! איזו מתיקות! איזה דבש מתוק!

קשה לכם ללמוד את ספריו? אתם לא לבד…

למרות שבכל הסיפורים שמתפרסמים על חסידי ברסלב בדורות שקדמו, מסופר איך שעסקו הרבה בספריו מתוך הרגשה עמוקה והתעוררות, יש לדעת שלכל סיפור יש גם את הצד השני, כלומר את הרגעים בהם היו צריכים להתגבר על מניעות וכבדות כדי ללמוד בהם, וכבר אמר רבינו בעצמו לאנשיו – שעל כל דבר שהוא מצווה יהיה מונח כבדות ומניעות לעשותו, והדגיש הכותב שם את הכבדות שיהיה על לימוד ספריו בזו הלשון: “וגם עכשיו עדין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים ויש עליהם כמה מניעות, אפילו מי שזוכה לידע מרבינו, זכרונו לברכה, ורוצה ללמוד אותם יש לו כבדות גדול ומניעות רבות מאד כידוע בחוש לנו” (שיחות הר”ן קפ”ה).

לכן חשוב מאוד שלא יטעה האדם לחשוב שהמניעות והכבדות שיש לפעמים על הלימוד בספרי רבינו הוא דבר שהתחדש בדור האחרון, ויפטור עצמו באמרו שבדורנו זה קשה וכבד מדי ו”לא בשבילי” ח”ו. אדרבה, ככל שהדורות יורדים כך הלימוד בספרי רבינו נעשה יותר ויותר נחוץ ודחוף לרפואת הנשמות שלנו.

אולי גם זה יעניין אתכם:

השמחה והנקודה

העצות של רבי נחמן ללימוד התורה

אל תפחדו, כנסו פנימה

אין מקום מושלם

אנשים אחים אנחנו

עם מי ועם מה להזדהות?

ברסלב לכולם

להיות פשוט זה תענוג

הדרך הישנה והטובה

הדף הזה מגן עלי

אבל כאן אנו נתקלים בבעיה – שמי שחולה יותר וצריך את הרפואות יותר פעמים רבות גם קשה לו יותר לקחת את הרפואות, כמו המשל שהמשיל רבינו אחרי ששאלו אותו כיצד יתכן שהוא מגלה תורות כל כך עמוקות ויקרות דווקא לנשמות כל כך ירודות, ואז ענה במשל לבן מלך שחלה כל כך עד שלא יכול היה לסבול הרפואות וממילא כבר התייאשו הרופאים ממנו, עד שבא חכם אחד וביקש מהמלך שירכוש חביות רבות מתרופה יקרה העולה הון רב וישפכו מחביות אלו על בן המלך, וממילא משהו ייספג בו ואולי גם טיפה אחת תיכנס לפיו וסוף כל סוף יתרפא. והנמשל מובן, שמצד עצמנו אנו כל כך חולים עד שקשה לנו לקחת את הרפואה לפינו, אמנם העצה היא שצריכים לשפוך עלינו כמויות רבות של התרופה שהיא כלל ספרי רבינו, וביטחוננו חזק שבוודאי יועיל הרבה יותר מהמובן מהמשל, ועל כל פנים בלא כלום בוודאי לא נפטור עצמנו.

זה מצוי מאוד בעיקר אצל אלו שכבר התקרבו לפני זמן מה, שכאשר הכבדות על לימוד ספרי רבינו מתגברת עליהם הם נכנסים למעין גלגל קסמים, ומכיוון שהאדם חולה יותר וזקוק יותר לרפואות הרי שקשה וכבד לו יותר לקחת אותן…

זה מצוי מאוד בעיקר אצל אלו שכבר התקרבו לפני זמן מה, שכאשר הכבדות על לימוד ספרי רבינו מתגברת עליהם הם נכנסים למעין גלגל, ומכיוון שהאדם חולה יותר וזקוק יותר לרפואות הרי שקשה וכבד לו יותר לקחת אותן, ואם לא מתגבר לקחת אותן בכל זאת, היינו ללמוד ספרי רבינו, אז מתגבר חוליו יותר ואז עוד יותר קשה לו וכן הלאה. וכאשר מתעקש ומתמיד לקחת אותן, אז כבר מתחיל להתרפאות ואז גם הרבה יותר קל לו לקחת אותן וכן הלאה. והעיקר, לצאת מהמעגל הסתום על ידי מעט התאמצות והחשוב מכל היא ההתמדה אפילו במעט, וכמו שמובא בספרי הלכה ומוסר על עניין קביעות עתים לתורה – שיותר חשוב הקביעות מהכמות. וכן אמר רבינו הקדוש (שיחה י”ט בשיחות הר”ן) – שעל ידי שאדם קובע לעצמו בחיוב חזק ללמוד כך וכך בכל יום בוודאי יועיל לו לצאת ממצודתו הרעה של היצר הרע, ומובא ששיחה זו נאמרה לרבי נתן אחר ישרבינו הפליג בכוח התורה להוציא אפילו בעל עבירה מעבירות מכוערות שרגיל בהן ואז תמה רבי נתן, שהרי כתוב בזוהר הקדוש שמי שהוא בעל עבירה אז תורתו הולכת לסטרא אחרא חלילה, ורבינו אמר לו במעין גערה: ‘אינך יודע כוח התורה וכו”, ואז נאמרה שיחה זו.

דווקא כשקשה והכל נראה סוער ממשיכים עם כל הכוח!…

ונשוב למה שנראה מהסיפורים שרק לנו קשה ללמוד ספרי רבינו, ואילו החסידים הקודמים למדו תמיד בחשק וחיות – זה לא נכון כלל כי מאז ומתמיד היו על כך מניעות, וכמו שרואים הרבה במכתבי רבי נתן בן רבי יהודה ז”ל תלמיד רבי נתן ז”ל (נתיב צדיק), שמרבה לעורר את חבריו ותלמידיו על הלימוד בספרי רבינו, ואף מוכיח אותם ותולה את הצרות העוברים עליו ועליהם בכך שהם מתרשלים בלימוד ספרי רבינו הקדוש. וכן מצאנו לאורך כל הדרך בכלל העניין של התקרבות לרבינו שתמיד היה מונח על זה כל מיני כבדות ומניעות, ומוצאים את רבינו בכבודו ובעצמו שצריך להוכיח תלמיד שהתרחק מהחבורה הקדושה לזמן מה. וכן רואים הרבה במכתביו של רבי נתן שנצרך להוכיח תלמידים שמתרשלים מלבוא ולהתוועד עמו, וכן על זו הדרך רואים הרבה ומבינים שהתמונה הוורודה של חסיד ברסלב שתמיד יש לו חיות וחשק אינה שלמה כלל, שאם כן על מה צריך רבי נתן לעורר כל כך בליקוטי הלכות להתגבר על המניעות ולחפש את הצדיק, ועל מה הוא צריך להתחנן שוב ושוב לנגידיו שיעמדו בהתחייבויות שלהם לתמוך בפעילויות שלו וכו’.

מכל זה אנחנו צריכים להתעורר ולהבין, שהתקרבות לרבינו אינה עניין של מה בכך ואין זו סתם סגולה להיות באומן ולהגיד שהכל לטובה וזהו זה – אתה ברסלב, אלא זה דבר יקר שצריכים לתת לו תשומת לב רבה והשקעה כל אחד כערכו וכוחותיו, ובלי שום התאמצות בוודאי לא יתכן לקבל תיקוניו, ויסוד היסודות בהתקרבות לצדיק היא לימוד דעתו ועצותיו על מנת לקיימם כראוי, ומכאן והלאה זה תלוי רק בנו להתבודד ולבקש על כך הרבה, והיה זה שכרנו אפילו רק לזכות להתפלל על זה שזה בעצמו ישועה גדולה.  חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם, אפילו רק מייחלים.

קיץ בריא ופורה!

אתם מוזמנים ליהנות מחכמתו ומשנתו של רבי נחמן מברסלב במאמרים מרתקים נוספים בקישור הזה.